« Ga terug   Print

Voorzitter College van Bestuur

2019-11-01 Drenthe College via Wesselo & Partners | Assen | WO | Fulltime | Sluit 2019-12-31

Drenthe College is op zoek naar een strategisch en financieel sterk onderlegde, koersvaste bestuurder met daadkracht, durf en lef.

De organisatie
Drenthe College is het regionaal opleidingencentrum in de regio Drenthe, waar iedereen welkom is. De opleidingen lopen uiteen van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, van sprinthavo en –vwo tot volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Het Drenthe College is ingericht met een sterke focus op de regio. Drenthe College is een partner die weet wat er leeft én wat er nodig is in de regio's Assen, Meppel en Emmen in Drenthe. Vanuit 13 locaties wordt in de regio’s onderwijs en educatie voor circa 8.000 studenten verzorgd.

Drenthe College staat in de top 10 van beste ROC’s van Nederland met 23 topopleidingen. Dit resultaat komt onder meer tot stand door de tevredenheid van studenten. Dagelijks dragen circa 800 medewerkers bij aan de tevredenheid van studenten en samenwerkingspartners in de regio.

Drenthe College is op zoek naar een strategisch en financieel sterk onderlegde, koersvaste bestuurder met daadkracht, durf en lef voor de positie van

Voorzitter College van Bestuur

Plaats in de organisatie
Drenthe College kent een collegiaal bestuur met een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Het College van Bestuur geeft leiding aan het Centraal Management Team bestaande uit de regiodirecteuren en diensthoofden. De voorzitter College van Bestuur legt formeel verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Periodiek legt de voorzitter College van Bestuur verantwoording af aan de ondernemings- en studentenraad.

Besturing
Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie. De voorzitter en het lid spreken onderling de taakverdeling af, waarbij de voorzitter in ieder geval Finance & Control en Facilitaire Zaken in portefeuille heeft. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversfunctie voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks twee overleggen met de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de managers van het Centraal Management Team van Drenthe College. De Raad van Toezicht heeft een voorzitter en vijf leden.

Functie-eisen

  • Bestuurlijke en eindverantwoordelijke ervaring (‘vlieguren’) binnen de top van een grotere – bij voorkeur - maatschappelijke organisatie.
  • Affiniteit met onderwijs, het (beroeps-)onderwijs kennen of in staat zijn de diversiteit op korte termijn eigen te maken.
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Relevante kennis van financiën en vastgoed.
  • Aantoonbare ervaring met het inrichten van veranderingstrajecten.
  • Ervaring in het initiëren van samenwerking met partners in de regio.
  • Beschikken over uitstekende onderhandelingsvaardigheden.
  • Ervaring met het ontwikkelen van (niet bekostigde) dienstverlening voor bedrijven en instellingen in de regio’s van Drenthe College.
  • Kennis van en inzicht in maatschappelijke (onderwijs)ontwikkelingen en het politiek-bestuurlijk landschap en governance verhoudingen.
  • Beschikken over een relevant netwerk of in staat dat snel op te bouwen.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. Jos Engel. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.drenthecollege.nl.Solliciteer op deze functie