VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Gepubliceerd: ongeveer 2 maanden geleden

Adviseur uitvoeringsprogramma's economie

Den Haag
€ 3.701 - € 5.343 (Maand)
Gepubliceerd: ongeveer 2 maanden geleden
Solliciteer nu

Wil jij je sterk maken voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in gemeenten? In de frontlinie staan van de transitie naar een toekomstbestendige economie? Weet jij de economische trends te halen uit de energietransitie, digitalisering of verduurzaming? Vind je het leuk om op interbestuurlijk niveau het verschil te maken voor gemeenten op het terrein van ondernemersdienstverlening en vestigingsklimaat in relatie tot het versterken van de uitvoeringskracht? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de functie van:

Adviseur uitvoeringsprogramma's economie
(36 uur)

Wat ga je doen?
Je gaat je met collega’s bezighouden met de versterking van de gemeentelijke rol ten aanzien van dienstverlening aan ondernemers. Je kijkt daarbij naar wat er nodig is om het breed MKB te verbinden aan de nieuwe economie en welke rol gemeenten daarbij (kunnen) spelen. Je vertaalt de sociaaleconomische trends rondom de energietransitie, digitalisering, circulaire economie en verduurzaming naar concrete adviezen voor de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk. Je hebt een scherp oog voor de belangen en de rol van gemeenten in de interbestuurlijke samenwerking in de regio en met de maatschappelijke partners. Je voert interbestuurlijke gesprekken met rijk en medeoverheden met de inbreng van gemeenten, en je ontwikkelt en onderhoudt daartoe een netwerk. Je zet je in voor de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van (regionale) economie zoals onder meer door het rijk geïnitieerd en ziet specifiek toe op het aspect uitvoeringskracht. Gemeenten moeten in staat gesteld worden om (beleids)initiatieven op te pakken en uit te voeren, vaak in regionale afstemming.

Toegevoegde waarde lever je door inzet op de inhoudelijke koers, meerjarige beleid- en visieontwikkeling, agendering van belangrijke gemeentelijke standpunten en door samen te werken in projecten en programma’s binnen de VNG en in het netwerk van rijk en medeoverheden.

Wat neem je mee?

 • Wo-denk- en -werkniveau.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring bij gemeenten, bij voorkeur op het terrein van economische zaken.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan het eigen kennisgebied.
 • Ervaring met interbestuurlijke programma’s.
 • Je bent bestuurlijk sensitief, resultaatgericht, verbindend, communicatief, samenwerkingsgericht en in staat draagvlak te bevorderen (omgevingsbewust).
 • Je bent enthousiast en resultaatgericht.
 • Je bent flexibel in het oppakken van andere dossiers en thema’s vanuit het team.
 • Je bent in staat je snel dossiers eigen te maken en beleid & uitvoering in samenhang te bezien.

Wat bieden wij?

 • Je krijgt een contract tot en met eind 2023.
 • Jouw salaris bedraagt maximaal € 5343,27 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO-Rijk schaal 11). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal.
 • Je krijgt een individueel keuzebudget (IKB). Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Je wordt ingedeeld in het generieke functieprofiel van Expertise en advies B. Deze functie behoort in het generieke functiegebouw tot de functiefamilie Expertise en advies.
 • Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de rijksoverheid.
 • Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.
 • De VNG is gevestigd in Den Haag (hybride werken behoort tot de mogelijkheden).

Jouw team?
Je maakt onderdeel uit van het team Fysieke Leefomgeving (bestaande uit circa 50 medewerkers) van de VNG. Dit leuke en ambitieuze team werkt in gezamenlijkheid aan de opgaven bouwen en wonen, vitaal platteland, omgevingskwaliteit, milieu, afval, mobiliteit, ruimtelijke ordening klimaatadaptatie & water en economie. Ook werken we samen met de programma’s Omgevingswet en Energie.

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?
De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Wat biedt het werken bij de VNG jou?
We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Je geeft zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.

Goed om te weten
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Marieke Hebbenaar, clustercoördinator economie, via telefoonnummer: 06 - 136 33 230 of e-mailadres marieke.hebbenaar@vng.nl.

Wil je solliciteren? Reageer dan uiterlijk 15 februari 2023 via de sollicitatiepagina.

De eerste gesprekken staan gepland op 17 februari of 22 februari 2023. Voor meer informatie over het sollicitatieproces, kun je terecht bij team HR van de VNG. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070-373 8500, optie 3.

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren, ook als je niet 100% voldoet aan de gestelde criteria. Jouw persoonlijke ervaringen en/of levensverhaal kunnen wellicht behulpzaam zijn om buiten de kaders te denken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Bedrijfspagina 1 vacature

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding