Belastingdienst

Gepubliceerd: 9 dagen geleden

Controller

Utrecht
€ 4.092 - € 6.045 (Maand)
Gepubliceerd: 9 dagen geleden
Solliciteer nu

Controller

Bij de Belastingdienst heb je als controller een baan met impact. Want jouw adviezen aan de directie, afdelingshoofden en ketenmanager vormen de basis van de besluitvorming en dragen bij aan een (financieel) gezonde bedrijfsvoering. Waarover je adviseert? Over de processen rondom schenk- en erfbelasting. Jij beoordeelt of deze in control zijn. Ook draag je bij aan rapportages en beantwoord je vragen van de politiek, de Algemene Rekenkamer en de directie. Volop afwisseling en uitdaging dus!

Dit doe je bij de Belastingdienst

Binnen het Bureau Directie Ondersteuning werk je mee aan het verder ontwikkelen van tools en controlinstrumenten en het professionaliseren van risicomanagement. Je levert een bijdrage aan de planning- en controlcyclus binnen de belastingdienst, van jaarcontract tot verantwoording. Door jouw rapportages weten de twee afdelingshoofden en de ketenmanager van het domein Schenk- en Erfbelasting (S&E) hoe het ervoor staat. De processen binnen S&E hebben voor jou geen geheimen. Collega’s kunnen dan ook met hun vragen bij jou terecht. Als controller ben je ook nauw betrokken bij overleggen van de afdelingshoofden en bij wat wordt besproken en besloten.

De resultaten van de ketenprocessen volg je op de voet. Zo voer je maandelijks samen met de ketenpartners een analyse uit met behulp van de diverse managementinformatie- en ketendashboards. Deze analyses bespreek je aan de ketentafel waar alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd. Je treedt ook op als de contactpersoon en product-owner om de managementinformatie en dashboards verder te ontwikkelen. Zo bouw je samen met collega’s van het onderdeel Datafundamenten en Analytics aan nieuwe informatie voor de verantwoording en sturing van de processen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je veel vrijheid hebt om een eigen invulling te geven aan je taken, afhankelijk van de actuele situatie. Je kunt daarom pionieren én tegelijkertijd bijdragen aan het oplossen van brandende maatschappelijke vraagstukken en knelpunten in de processen.
 • Je intensief samenwerkt met anderen. Zoals met ketenpartners en met collega’s van procesregie S&E, het Bureau Ketenondersteuning, het Bureau Directieondersteuning en het lijnmanagement.
 • Je de ruimte krijgt om je werkweek zelf in te richten. Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – is bij ons de norm.

Het is interessant om binnen S&E te werken, want elke week zijn er wel nieuwe ontwikkelingen. Het proces staat in de belangstelling van de politiek, omdat er door diverse oorzaken knelpunten zijn in de processen die ook gevolgen hebben voor de burger. De uitdaging is dan elke keer om samen met de collega’s oplossingen te vinden, voor nu én de toekomst.” Henk, controller bij de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau op het gebied van (bedrijfs)economie, bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt ervaring met planning-en-controlprocessen bij ingewikkelde verandertrajecten of projecten, bij voorkeur binnen een complexe bestuurlijke organisatie.
 • Je bent bedreven in Excel en hebt bij voorkeur ervaring met SAP en SAS en het gebruik daarvan bij data(analyse).

Jouw competenties

 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • analyseren
 • plannen en organiseren

De afdeling - Directie Particulieren

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

De organisatie - Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden op 1 september de selectiegesprekken plaats. Én de arbeidsvoorwaarden vinden online plaats op 5 september via Webex. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de vacature?
Neem contact op met Daniëlle Machils, Teamleider Bureau Directie Ondersteuning
Contact via Whatsapp
06 - 48 58 99 37

Meer over de sollicitatieprocedure?
Neem contact op met Joanne Schouten, adviseur Werving & Selectie
Contact via Whatsapp
06 - 51 43 98 02

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau