Perrett Laver

Gepubliceerd: ongeveer 2 maanden geleden

Directeur Bedrijfsvoering en Financiën, NWO Domeinorganisatie

Amsterdam
Gepubliceerd: ongeveer 2 maanden geleden
Solliciteer nu

Het verbinden van wetenschap en maatschappij is een van de kernpunten van de visie van NWO. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek vormt de voedingsbodem voor maatschappelijke en economische vernieuwing, die noodzakelijk is voor het welzijn van de Nederlandse samenleving. NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek op basis van competitie van de beste voorstellen als aanvulling op de basisfinanciering van universiteiten en hogescholen. Daarmee draagt NWO ertoe bij dat de Nederlandse wetenschap van wereldniveau is, dat de Nederlandse wetenschap nauw verbonden is met de maatschappij en het bedrijfsleven en een broedplaats is voor talent.

In 2017 ging een nieuw NWO van start. De interne organisatie van NWO is aanzienlijk vereenvoudigd om domeinoverstijgende onderzoeksprogrammering en multidisciplinaire samenwerking te faciliteren, om flexibeler te kunnen reageren op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en om de impact van het wetenschappelijke onderzoek te versterken. Daarbij werkt NWO als één organisatie, waarin onderzoeksdomeinen, regieorganen en instituten vormgeven aan één en dezelfde strategie.

De raad van bestuur van NWO heeft de integrale verantwoordelijkheid voor de strategie, het bestuur, het beleid en de bedrijfsvoering van de organisatie. Er is een toezichts- en adviesstructuur met een raad van toezicht en een adviesraad. De raad van bestuur is in verband met het vertrek van de directeur Bedrijfsvoering en Financiën voor de Domeinorganisatie van NWO op korte termijn op zoek naar een opvolger die de raad van bestuur bijstaat in haar integrale verantwoordelijkheid. De directeur krijgt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringsportefeuille bestaande uit Financiën, Juridische zaken, HR, Communicatie, Informatisering & Automatisering, Facilitaire zaken en Inkoop.

De Directeur Bedrijfsvoering en Financiën geeft op verbindende wijze leiding aan een collegiaal team van afdelingshoofden die expert zijn op hun eigen vakgebied. De directeur is een sterke persoonlijkheid met aanzienlijke leidinggevende ervaring in een complexe kennisintensieve omgeving. De directeur is de belangrijkste adviseur van de raad van bestuur ten aanzien van de inrichting en innovatie van de bedrijfsvoeringsprocessen van de NWO-domeinen en regieorganen om de programma’s en financiering van onderzoek op effectieve en efficiënte wijze mogelijk te maken.

Profiel

U handelt vanuit de NWO-missie, heeft een visie op excellente dienstverlening en stelt uw team in staat op een adequate wijze de domeinen te ondersteunen vanuit hun afzonderlijke expertises. U stimuleert daartoe de talentontwikkeling van uw team en zorgt voor een inspirerende en motiverende werksfeer. U bent in staat de teamvorming te ondersteunen en de hoofden te coachen in hun rol. U bent een sterke netwerker en actief verbinder en u zoekt waar dat mogelijk samenwerking met andere domeinen en collega’s.

Wij verwachten dat u:

  • een academisch werk- en denkniveau heeft;
  • kennis van en ervaring met het brede terrein van de bedrijfsvoering heeft en, gezien de OOB-status van NWO, diepgaande expertise op het gebied van financiën;
  • relevante managementervaring heeft in een complexe organisatie, bij voorkeur in de wereld van de wetenschap;
  • transparante, open en coachende leiderschapskwaliteiten heeft;
  • betrouwbaar, verbindend, betrokken en grensverleggend bent;
  • ervaring heeft met het opstellen en implementeren van strategisch beleid;
  • uitstekende communicatievaardigheden heeft;
  • ervaring in veranderkundige vraagstukken en organisatieontwikkeling heeft;
  • een onafhankelijke en innovatieve denker bent die stevig in zijn/haar schoenen staat;
  • een coachende stijl van leidinggeven heeft.

NWO biedt

De directeur Bedrijfsvoering en Financiën komt voor onbepaalde tijd in dienst van NWO, eventueel na een proefperiode. In het kader van een flexibele organisatie met aandacht voor talentontwikkeling en mobiliteit is de termijn als directeur Bedrijfsvoering en Financiën gebonden aan een maximum. Deze termijn is in principe ten hoogste tweemaal vijf jaar (met een evaluatiemoment aan het eind van de eerste termijn).

De functie van directeur Bedrijfsvoering en Financiën is een voltijds functie. De inschaling in schaal 17 van de Cao-Onderzoekinstellingen en het arbeidsvoorwaardenarrangement wordt vormgegeven in overeenstemming met de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) en afgestemd op de zwaarte van de functie.

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd NWO te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de nieuwe directeur Bedrijfsvoering en Financiën.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates, onder vermelding van het referentienummer 4924. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Thomas Modder, via Thomas.Modder@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2404 379.

NWO zet zich in voor diversiteit op de werkplek en streeft naar een evenwichtige samenstelling van haar bestuur, qua expertise, achtergrond en gender. NWO verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

De deadline voor uw reactie is gesteld op vrijdag 8 januari 2021.

Sollicitaties worden in januari 2021 door de Benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld. Perrett Laver houdt eind januari verdere verdiepende interviews met kandidaten op de Longlist, waarna de BAC, mede op basis van de interviews, een Shortlist zal samenstellen in begin februari. De personen op de Shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken. Op basis van de gesprekken zal de BAC aan de raad van bestuur advies uitbrengen. De raad van bestuur zal de kandidaat benoemen.

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) en een ontwikkel- of selectieassessment maken onderdeel uit van de procedure.

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau

Dienstverband

Word gevonden door topwerkgevers

Upload je CV en kom in contact met deze top bedrijven.

Upload CV