Belastingdienst

Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden

Senior EDP-auditor

Zwolle
Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden
Solliciteer nu

Senior EDP-auditor
Collega's in informeel overlegmoment
Wat voor effecten heeft automatisering op het doen van aangifte bij grote ondernemingen en andere grote organisaties in het noordoosten van Nederland? Die vraag staat centraal in jouw werk als senior EDP-auditor. Vanuit Enschede, Groningen of Zwolle heb je een afwisselende baan met veel diepgang.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Als EDP-auditor bij de Directie Grote Ondernemingen (GO) werk je op het gebied van automatisering en toezicht. Iedere grote organisatie heeft een eigen behandelteam met specialisten op het gebied van controle, heffing, invordering, klantcoördinatie en management. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de individuele klantbehandeling. Jo uw primaire taak is het in beeld brengen van en de oordeelsvorming over de geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen bij belastingplichtigen en de gevolgen daarvan voor het fiscale toezicht.

Daarnaast begeleid en ondersteun je collega’s bij het toezicht op de verschillende belastingmiddelen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting of loonheffingen. Het gaat om het geautomatiseerde gedeelte van de bestuurlijke informatievoorziening bij belastingplichtigen of het gebruik van automatiseringshulpmiddelen. Je begeleidt en ondersteunt ook bij gesprekken over horizontaal toezicht, het business control framework of het tax control framework.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je met je werk bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied Toezicht in het algemeen en het IT-auditbeleid en -vakgebied in het bijzonder.
 • Je de diepgang en omvang van je werkzaamheden in overleg met je collega’s uit het behandelteam bepaalt.
 • Advies en research- en opleidingsactiviteiten deel uitmaken van jouw takenpakket omdat de ontwikkelingen op automatiseringsgebied elkaar in rap tempo opvolgen. Jij signaleert ze op tijd en speelt daarop in.

Collega's in overleg op kantoor en via videoverbinding

“Door de kennis uit de accountancy en de IT-auditing te combineren, ben ik in staat om mijn collega’s in het toezicht te ondersteunen. Ik kijk naar de effecten van de automatiseringsorganisatie op het doen van een juiste en volledige aangifte. Daarnaast doe ik data-analyse en begeleid ik steekproeven. Mijn baan is uitermate boeiend.” Haikie, senior EDP-auditor Grote Ondernemingen Noordoost.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt een wo-masterdiploma in een relevante economische richting zoals (bedrijfs)economie, fiscale economie of accountancy.
 • Je staat ingeschreven als registeraccountant in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants.
 • Je hebt een post-masterdiploma in de richting IT-/EDP-audit of bent bereid de postmaster IT-audit te volgen.
 • Je hebt minimaal vier jaar aantoonbare en actuele ervaring met het zelfstandig controleren van administraties en ervaring met het beoordelen van de administratieve organisatie en interne beheersing.
 • Je hebt actuele werkervaring met data-analyse en audittools.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coachen en begeleiden van EDP-auditcollega's.

Jouw competenties

 • analyseren
 • initiatief
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

De afdeling - Directie Grote Ondernemingen
De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Bijzonderheden
Standplaats
Het werkgebied voor deze vacature is Noordoost-Nederland. De standplaats is een locatie (Enschede, Groningen of Zwolle) van de Directie Grote Ondernemingen in de buurt van je woonplaats. Binnen GO Noordoost werken we locatie overstijgend. Dit betekent dat je in voorkomende gevallen ook werkzaam bent voor de locaties die niet je standplaats zijn.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 13 en 14 juni 2022 vinden de selectiegesprekken plaats.
 • Op 16 juni 2022 willen we het arbeidsvoorwaardengesprek met je voeren.
 • De gesprekken vinden plaats via videobellen of fysiek.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst
Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de vacature?
Neem contact op met Jan Tuinhof, teamleider Grote Ondernemingen
Contact via Whatsapp
06 - 55 73 73 88

Meer over de sollicitatieprocedure?
Neem contact op met Anky Pazie, adviseur Werving & Selectie
Contact via Whatsapp
06 - 52 50 26 57

Meer over de vacature?
Neem contact op met Klaas Niewold, teamleider en EDP-auditor Grote Ondernemingen
Contact via Whatsapp
06 - 52 48 67 58

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Dienstverband