Vakgroepcoördinator Formeel Recht midden- en kleinbedrijf

2019-12-09 Belastingdienst | Amsterdam | WO | Fulltime | Sluit 2020-02-07

In jouw team los je met zes vakgroepcoördinatoren van andere middelen en processen complexe middeloverstijgende vraagstukken op. Het team is als zodanig verantwoordelijk voor de vaktechniek, in brede zin en speelt een cruciale rol bij de interne vaktechnische afstemming.